Waar gaan we naar toe?

Onze eerste “bouwvakantie” in Kenia was in juli 2007. We hebben toen samengewerkt met Priester Sankale. Hij is een zeer gedreven man die zich met name inzet voor beter onderwijs en goede medische voorzieningen. In de periode 2007 – 2011 hebben we hem gesteund met eigen geld en bijdragen van onze vrienden/kennissen en een kringloopwinkel. De bedragen werden groter en vanaf 2012 gaat het geld via stichting Share (www.stichtingshare.org) naar Kenia.
In 2014 ontstond het plan om een jongererenreis te organiseren. De website samenvookenia.com is in de lucht gekomen om de acties te promoten en verslag te doen van de reis en het project.
Intussen zijn er vier projectreizen uitgevoerd en de vijfde staat in de startblokken. Per projectreis waren/zijn er 14 à 25 deelnemers.

Priester Sankale heeft in de parochie Kilgoris  leiding gegeven aan de bouw van drie basisscholen. (Een parochie heeft een oppervlakte vergelijkbaar met de provincie Utrecht.) Daarna is hij (in 2015) overgeplaatst naar Sakutiek. Daar heeft hij – met de lokale leiders en de staf – in vier jaar tijd een school opgebouwd, welke nu een rendabele exploitatie heeft met ca. 240 leerlingen.
In januari 2019 is Sankale overgeplaatst naar een andere parochie (Sultan Hamud). De afgelopen 12 maanden heeft hij veel gesproken met de lokale leiders om te komen tot een goed plan voor een nieuwe school. In het handelscentrum Simba is er grote behoefte aan een school. Daar is reeds een kerkje en voldoende land in eigendom  voor de school.  
Hij was gewend om lokalen te maken van hout en golfplaten, maar in Simba wordt gekozen voor steen, vanwege de termieten. Stenen gebouwen zijn wel duurder, maar de levensduur is aanzienlijk langer. De regering stelt ook hogere eisen aan de kwaliteit van de lokalen.

Met een scala aan acties proberen we het nodige bedrag voor de bouwmaterialen bij elkaar te verkrijgen. Ook zullen we aanvragen doen bij stichting KOOK te Alkmaar en andere stichtingen die zich richten op onderwijs aan arme kinderen.

In september 2019 is een groep van 24 volwassenen begonnen met de acties. Het is de bedoeling dat er omstreeks september 2020 voldoende geld is opgehaald, zodat men in Kenia kan gaan bouwen. De school zal dan begin januari 2021 geopend worden.  In de loop van 2021 gaan de volwassenen naar Kenia om “schouder aan schouder” samen te werken en zij zullen ook eerdere projecten  bezoeken, zoals het ziekenhuis en de school voor verpleegkundigen in Kilgoris.

Om een school rendabel te kunnen exploiteren is het wenselijk/nodig om met tenminste vier klassen te beginnen. In Sakutiek is een volledige school opgebouwd in vier jaar tijd, dankzij de financiële impulsen van Stichting Share,  de Wilde Ganzen, andere stichtingen en donaties. Priester Sankale wil dat herhalen in Simba en wij willen hem daarbij helpen.
Namens Samen voor Kenia en Stichting Share.

Pieter Bijl