De 50+ reis 2017

In de herfst van 2017 gaat een groep 50plussers 2,5 week naar Kenia. Ze zullen verblijven op verschillende locaties, en gaan alle vier de fathers ontmoeten. 

Tijdens deze reis ligt de nadruk op "The Bond", zoals the fathers dat noemen. Bijvoorbeeld door enkele dagen mee te helpen bij de bouw van een schoollokaal, slaapzaal en/of toiletgebouw. Samenwerken schept immers een band!