Mama Caroline

Woning boerderij fam. Michael

Slaapzaal school in Enosaeen

School in Nkararu

Ziekenhuiskamer die gerenoveerd wordt

Volleybal met de studenten

Jongeren van 2015, ze weten nog veel van jullie namen.

Rondleiding in het ziekenhuis

Baby wegen op het consultatiebureau

op het terein van de school in Mulot

Op weg naar de Bron in Ilmotiook.

Als lopen te ver is. Kees op weg naar de Bron in Ilmotiook