Wie zijn wij?

Wij zijn een groep vijftigplussers uit de regio Alkmaar. Op 19 oktober 2017 gaan we naar Kenia om daar mee te helpen aan de bouw van een basisschool in Sakutiek. Gelegen aan de voet van het Maugebergte in Kenia. Deze regio heeft een bewogen geschiedenis: Er is het verleden strijd gevoerd tussen de Kikuyu (akkerbouwers) en de Masai (veehouders). De laatste 15 jaar is er vrede, maar de inwoners hebben  het gevoel dat ze “vergeten” worden. Tot twee jaar terug was er geen goede basisschool in deze regio.

Goed onderwijs is een springplank naar een betere toekomst en draagt ook bij aan vrede.  Op school leren mensen communiceren en hoe omgaan met conflicten. Diezelfde boodschap krijgen ze in de kerken te horen.

Father Sankale (48 jaar) heeft in zijn vorige parochie Kilgoris gezorgd dat er goede basisscholen kwamen. We kennen Fr Sankale sinds 2007. Ons eerst bouwproject met hem  was het metselen van een toiletgebouw. Hij is sterk in het “motiveren en mobiliseren” van de ouders en de lokale leiders.

Wat gaan we doen

Met elkaar iets opbouwen (schouder aan schouder) heet in het swahili “Harambee”.  De basisschool in Sakutiek (gebouwd in het najaar 2016) heet de St. Paul Academy.  De lokalen zijn eenvoudig, maar ze voldoen.  Op dit moment zijn er 125 leerlingen op deze school.  De bedoeling is door te groeien naar 400 leerlingen. Daarvoor moet nog veel gebouwd worden. Wij gaan ons inzetten voor de bouw van een “multifunctioneel gebouw” bij deze school. De fundering en de muren zijn er reeds. Dit gebouw zal gebruikt worden voor:

  • Docentenkamer, administratie en opslag van waardevolle goederen en documenten..
  • Opvang van meisjes die niet veilig thuis kunnen wonen (dreiging; meisjes besnijdenis)
  • Huisvesting van enkele docenten van de school.
  • Huisvesting van Fr. Sankale. (Het is belangrijk dat hij dichtbij de school gaat wonen.)

Wat maakt ons project zo bijzonder?

  • Er is grote behoefte aan een goede school in deze "vergeten" regio.
  • San is een goede projectmanager. We hebben een goede band met hem.
  • De lokale overheid en de mensen in deze regio hebben € 10.000 bijgedragen aan dit project.
  • Er blijft niets aan de strijkstok hangen.
  • “Schouder aan schouder” werken met de mensen in Kenia schept een speciale band.

Alle deelnemers betalen zelf hun reis- en verblijfkosten. Tevens zullen de deelnemers geld storten voor dit project. Met acties en het benaderen van stichtingen willen we € 14.000 ophalen. Op de geldmeter hiernaast kunt u zien dat we het doelbedrag hebben behaald. Maar er kan natuurlijk altijd meer bij!

Bijdragen zijn welkom op rekening van Stichting SHARE (te Alkmaar) IBAN: NL88INGB0009028845. Deze stichting heeft een ANBI status, zodat giften aftrekbaar zijn.

Meer informatie: www.stichtingshare.com / www. samenvoorkenia.com / pt.bijl@gmail.com