Home » Over Samen voor Kenia

"Samen voor Kenia is een sterk merk, dat moet je koesteren." - Fr. San Sankale 

Een groep jongeren uit Heerhugowaard, Alkmaar en Graft-de Rijp heeft geld ingezameld voor een waterproject in Kenia. In juli 2015 is de groep in Kenia geweest en heeft ze geholpen bij het graven van de geulen. Dankzij het enthousiasme van de Nederlandse jongeren en het harde werken van de Kenianen hebben de 7000 inwoners van Ilmotiook schoon water. In de zomer van 2016 kregen we het volgende bericht uit Kenia: "Sinds jullie hier waren vorig jaar komt er alle dagen schoon water uit de kranen. Ziekten als Tyfus en maagdarm infecties zijn geschiedenis geworden."

De basis van Samen voor Kenia is de vriendschap tussen Pieter Bijl en father San Sankale. Deze innige vriendschap ontstond in 2007. Pieter was in Kenia waar hij in contact gebracht werd met fr. San Sankale. Pieter werd door fr. San aan het werk gezet. Hij en zijn vrouw hebben toen geholpen aan de bouw van onder andere een kerkje. Ook na de terugkeer van Pieter naar Nederland bleef de vriendschap hecht.

Fr. San maakte plannen voor de scholen in Kenia en werd financieel gesteund vanuit Nederland. Sindsdien is Pieter een aantal keer naar Kenia gegaan en is fr. San een aantal keer in Nederland geweest. 

Vanaf 2012 werd de financiële steun door stichting Share geregeld. Deze stichting steunde de projecten van fr. Patrick Nkaai. Fr. Patrick en fr San zijn collega's maar bovenal vrienden. Sinds de jongerenreis van 2015 zijn de fathers Joseph en Matata ook betrokken geraakt bij de projecten. Tijdens de jongerenreis zijn de projecten van deze fathers bezocht. 

In juni 2016 kwamen de vier fathers naar Nederland. Ze wilden graag de jongeren weer zien en de ouders ontmoeten. In de tijd dat ze in Nederland zijn geweest hebben ze scholen en bezienswaardigheden bezocht.

De jongerenreis heeft veel mensen nieuwsgierig gemaakt naar Kenia. Een van de ouders vroeg daarom ook: "Wanneer komt er een ouderenreis?"

Dat bleek een goed idee. In de herfst van 2017 gaat er daarom een groep 50-plussers.

Voor meer informatie over de jongerenreis kunt u naar de pagina van de jongerenreis gaan.

Voor meer informatie over de 50-plusreis kunt u naar de pagina van de 50-plusreis gaan.

Samen voor Kenia is een initiatief van de PKN-kerken van Heerhugowaard en Graft-de Rijp.

Stichting Share heeft ons in contact gebracht met de partnerorganisatie in Kenia.
Een medewerker van het ministerie van water in Kenia verzorgt de educatie.