"Samen voor Kenia is een sterk merk, dat moet je koesteren." - Fr. San Sankale 

Een groep jongeren uit Heerhugowaard, Alkmaar en Graft-de Rijp heeft geld ingezameld voor een waterproject in Kenia. In juli 2015 is de groep in Kenia geweest en heeft ze geholpen bij het graven van de geulen. Dankzij het enthousiasme van de Nederlandse jongeren en het harde werken van de Kenianen hebben de 7000 inwoners van Ilmotiook schoon water. In de zomer van 2016 kregen we het volgende bericht uit Kenia: "Sinds jullie hier waren vorig jaar komt er alle dagen schoon water uit de kranen. Ziekten als Tyfus en maagdarm infecties zijn geschiedenis geworden."

De basis van Samen voor Kenia is de vriendschap tussen Pieter Bijl en father San Sankale. Deze innige vriendschap ontstond in 2007. Pieter was in Kenia waar hij in contact gebracht werd met fr. San Sankale. Pieter werd door fr. San aan het werk gezet. Hij en zijn vrouw hebben toen geholpen aan de bouw van onder andere een kerkje. Ook na de terugkeer van Pieter naar Nederland bleef de vriendschap hecht.

Fr. San maakte plannen voor de scholen in Kenia en werd financieel gesteund vanuit Nederland. Sindsdien is Pieter een aantal keer naar Kenia gegaan en is fr. San een aantal keer in Nederland geweest. 

Vanaf 2012 werd de financiële steun door stichting Share geregeld. Deze stichting steunde de projecten van fr. Patrick Nkaai. Fr. Patrick en fr San zijn collega's maar bovenal vrienden. Sinds de jongerenreis van 2015 zijn de fathers Joseph en Matata ook betrokken geraakt bij de projecten. Tijdens de jongerenreis zijn de projecten van deze fathers bezocht. 

In juni 2016 kwamen de vier fathers naar Nederland. Ze wilden graag de jongeren weer zien en de ouders ontmoeten. In de tijd dat ze in Nederland zijn geweest hebben ze scholen en bezienswaardigheden bezocht.

De jongerenreis heeft veel mensen nieuwsgierig gemaakt naar Kenia. Een van de ouders vroeg daarom ook: "Wanneer komt er een ouderenreis?" Dat bleek een goed idee. In de herfst van 2017 ging daarom een groep 50-plussers naar Kenia. De reis was een groot succes. De 50-plusgroep heeft geld ingezameld voor de bouw van nieuwe lokalen en lerarenverblijven op een schoolterrein in Sakutiek, Kenia. Dit project was in Kenia onder leiding van father San. Ook hebben de 50-plussers in Kilgoris de handen uit de mouwen gestoken. Ze hebben daar een ziekenhuisafdeling schoongemaakt zodat deze in gebruik kon worden genomen.

Tijdens het schooljaar 2017-2018 heeft een groep jongeren uit Graft-De Rijp en omgeving opnieuw geld ingezameld voor de basisschool in Sakutiek. Van het geld zijn slaapverblijven voor leerlingen en een eetzaal gebouwd. Ook heeft deze groep father Joseph in Kilgoris bezocht. 

De jongerenreis van 2019 had als bestemming Kilgoris. Het geld dat de groep heeft ingezameld is gegaan naar het opnieuw starten van de verplegingsopleiding. De studenten hebben geholpen met de bouw van het ziekenhuis en hebben lessen gevolgd in de nabijgelegen school. Voordat de groep hiervoor heeft ingezameld, was het gebouw van de opleiding niet in gebruik en sterk in verval geraakt.

De 40-plus reis van 2021 zal gaan naar SImba waar geholpen zal worden met de bouw van een basisschool en twee lerarenhuisjes. De groep zal hiervoor in het aankomende jaar geld inzamelen.

Voor meer informatie over de jongerenreizen kunt u naar de pagina van de jongerenreizen gaan.

Voor meer informatie over de Volwassenen reizen kunt u naar de pagina van de Volwassenen reizen gaan.

Samen voor Kenia is een initiatief van de PKN-kerken van Heerhugowaard en Graft-de Rijp.

Stichting Share heeft ons in contact gebracht met de partnerorganisatie in Kenia.
Een medewerker van het ministerie van water in Kenia verzorgt de educatie.